Studijų programų vidinio kokybės vertinimo tvarkos aprašas


Dokumentą rasite čia.