Studijų prieinamumasSTUDIJŲ PRIEINAMUMAS (SP)

Esminės charakteristikos Integruotos plėtros strategija iki 2020 m.
1. Įstojimas į aukštąją mokyklą
Studijų pasirinkimo ir įstojimo galimybių spektrui gali turėti įtakos individualių kandidatų socialinis statusas (kilmė), amžius, specialieji poreikiai (negalė ar chroniškos ligos), materialinės sąlygos. Įstojusiųjų studijuoti socialinė sudėtis, turėtų atspindėti visuomenės socialinę įvairovę.
2. Studijavimas
Sėkmingas studijavimas priklauso nuo studento poreikiams tinkamos studijų aplinkos, būtinų mokymosi priemonių bei akademinės paramos ir konsultavimo prieinamumo. Siekiant sudaryti palankias studijavimo sąlygas, būtina atkreipti dėmesį į studentų gyvenimo kokybės veiksnius, finansinės paramos ir specialiuosius poreikius.
3. Aukštojo mokslo užbaigimas
Studijų užbaigimui ir sėkmingam absolventų įsiliejimui į veiklos pasaulį yra svarbi karjeros projektavimo ir konsultavimo plėtotė aukštojoje mokykloje, derinant studento lūkesčius ir veiklos pasaulio poreikius.

Siekinys
  • Sukurta palanki edukacinė aplinka.
Uždaviniai
  • Gerinti studijų proceso administravimą ir išplėsti studijų paslaugų teikimą, užtikrinant atvirą ir palaikančią mokymosi aplinką.
  • Teikti kokybiškas karjeros valdymo paslaugas.