Europos aukštojo mokslo institucijų asociacijos EURASHE seminaras, Kipras, 2012


   Vilniaus kolegijos atstovai  2012 m. rugsėjo mėnesį dalyvavo EURASHE organizuotose studijų kokybės užtikrinimo renginio „Seminar on the implementation of Internal (and External) Quality Assurance of the ESG in HEIs” Nikosijoje   plenarinėse sesijose ir darbiniuose seminaruose. Seminaro metu buvo nagrinėjamas Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatų (ESG) praktinis pritaikymas. Diskutuota apie tai, kaip aukštojo mokslo institucijų, orientuotų į profesinę veiklą, misija siejasi su vidinės studijų kokybės užtikrinimo procedūra. Aptarti kokybės vadybos politikos ir kokybės sistemos tobulinimo aspektai. Pristatyti kokybės tyrimai. Seminaro leidinyje EURASHE’s Report on the Implementation of the European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education Institutions pateikta ir Vilniaus kolegijos vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimo patirtis.